ระบบประเมินการสอนออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบประเมินการสอนออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ระบบประเมินการสอนออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานแทนระบบเดิม ที่ต้องทำแบบประเมินในกระดาษ
  • การประเมินถือเป็นความลับ ผู้สอนจะไม่ทราบว่าใครเป็นคนประเมิน จะทราบเฉพาะผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดการประเมินแล้วเท่านั้น
คู่มือการทำแบบประเมินการสอนออนไลน์

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

ดูรายงานการประเมินผลการสอน
**สำหรับผู้บริหาร, อาจารย์ผู้สอน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น