ระบบประเมินการสอนออนไลน์

ฟอร์ม Login เข้าสู่ระบบ (สำหรับนักศึกษา)

Cancel
  • Username และ Password เดียวกันที่ใช้เข้า www.reg.tu.ac.th
  • หรือ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถใช้ Username และ Password ที่เข้าใช้งานเครือข่ายของคณะเศรษฐศาสตร์ได้
  • ระบบประเมินการสอนออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานแทนระบบเดิม ที่ต้องทำแบบประเมินในกระดาษ
  • การประเมินถือเป็นความลับ ผู้สอนจะไม่ทราบว่าใครเป็นคนประเมิน จะทราบเฉพาะผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดการประเมินแล้วเท่านั้น